Starosta odzwiedza firmę technologiczną w Detmold

Wyjaśnienie na temat rozwiązań dla Przemysłu 4.0


W dniu 07.07.2015 r. detmoldzką firmę technologiczną MSF-Vathauer Antriebstechnik odwiedził starosta Friedel Heuwinkel i jego pierwsza zastępczyni, starościna Kerstin Vieregge. Głównym punktem odwiedzin był temat Przemysł 4.0 i opracowane przez firmę rozwiązania, które już są obecne na rynku.
Przemysł 4.0 to czwarta rewolucja w przemyśle. Dzięki cyfryzacji wszystkich komponentów optymalizacje są widoczne w codziennych przebiegach pracy. MSF-Vathauer Antriebstechnik już dziś poprzez swoje innowacyjne produkty ma decydujący wkład w tym, by móc niemal w czasie rzeczywistym sterować autonomicznymi procesami decyzyjnymi w procesie produkcji oraz całymi łańcuchami wartości dodanej i je optymalizować.

Praktycznie pokazał Karl-Ernst Vathauer na przykładzie inteligentnego rozwiązania automatyzacyjnego "MONO-SWITCH Field Drive System Even Thinking", które m.in. zostało wyróżnione w listopadzie 2013 r. nagrodą innowacyjności OWL MARKTVISIONEN 2013, jak będzie wyglądała przyszłość rozwiązań automatyzacyjnych w przemyśle i jakie to wniesie możliwości i korzyści energetyczne. Przedstawił to również później w najnowszym opracowaniu firmy, produkcie „Energy-Recovery-System (ERS)”, który w 2014 r. został wyróżniony nagrodą OWL Transferpreis. ERS to nowe innowacyjne opracowanie do bezpośredniego i bezstratnego odzyskiwania zwrotnego energii z techniki napędowej. Podczas pracy urządzeń elektrycznych powstaje energia regeneracyjna, gdy pracujący silnik działa szybciej niż napędzająca go sieć. Dotychczas bezpośrednie wykorzystanie energii płynącej zwrotnie bez strat było niemożliwe. ERS ponownie podstawia odzyskaną energię elektryczną, bezpośrednio i bez magazynowania przejściowego w urządzeniu. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii uzyskuje się bardzo wysokie współczynniki sprawności.
W jakim stopniu „Thinking System” jest inteligentnym systemem technicznym? Jak można skrócić czasy instalacji? Jak duża jest oszczędność energii i zasobów? Odpowiedzi na te i inne pytania padły w trakcie oprowadzania po firmie z udziałem starosty Friedela Heuwinkela i jego pierwszej zastępczyni, Pani Vieregge. Obydwoje wyglądali, że są pod wrażeniem zdolności innowacyjnych tej średniej wielkości firmy z Westfalii Wschodniej.

Ponieważ lokalizacja Detmold służy firmie do badań i rozwoju, do produkcji aż po wprowadzanie na rynek, to Friedel Heuwinkel i Kerstin Vieregge mogli uzyskać szeroki wgląd w różne obszary działań firmy. Firma MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH & Co. KG podziękowała Panu Heuwinkelowi i Pani Vieregge za odwiedziny, które wzmocniły więź między przemysłem a człowiekiem.