Decentralna automatyka dla przenośników Power & Free

Urządzenia przenośnikowe Power & Free to wytrzymałe i niezawodne systemy przemieszczania materiału o wysokiej elastyczności dla użytkownika. Tę swobodę i elastyczność uzyskuje się za pomocą decentralnego regulatora Power & Free Controller już w fazie planowania i automatyzacji. Power & Free Controller montuje się w dowolnym miejscu w polu maszyny blisko elementu wykonawczego. Steruje on elementem wykonawczym odpowiedniego wózka. Poprzez zintegrowany przewód energetyczny i danych uzyskuje się struktury instalacyjne o dł. 300 m, co daje Państwu jako producentowi urządzeń korzyści podczas planowania urządzenia, podczas instalacji i w późniejszej rozbudowie urządzenia. Dla was jako użytkownika urządzeń korzyści wynikają ze zintegrowanego zarządzania energią podczas pracy urządzenia, przy czynnościach konserwacyjnych i naprawczych oraz z wysokiej dyspozycyjności urządzenia.

Nasza obietnica:

 • Redukcja czasu trwania projektu
 • Elastyczna struktura urządzeń i ich wysoka dostępność
 • Niewielki koszt instalacji
 • Zwiększenie dostępności urządzeń dla użytkownika
 • Krótkie czasy konserwacji z punktu widzenia użytkownika
 • Optymalizacja efektywności wykorzystania energii i zasobów

 

Wasza korzyść:

 • Zachowanie standardowego sterownika w szafie rozdzielczej
 • Krótkie czasy planowania i projektowania
 • Pozbawione działania wstecznego kopiowanie projektowanych części urządzenia
 • Łatwa rozbudowa urządzeń dzięki systemowi modułowemu
 • Wysoka dyspozycyjność urządzeń dla użytkownika końcowego. Krótkotrwały przestój na czas prac konserwacyjnych i serwisowych
 • Standaryzacja sekcji urządzenia i podzespołów
 • Przejrzyste i zarządzalne moduły urządzenia
 • Krótkie czasy instalacji i uruchamiania
 • Minimalizacja błędów przyłączeniowych
 • Zmniejszenie powierzchni szaf rozdzielczych 
 • Wbudowany tryb oszczędzania energii. Oszczędność energii elementów wykonawczych do 30%

 

Odkryj rozwiązanie dla siebie