Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy

W przypadku transakcji z klientami naszych filii, przedstawicielstw czy partnerów MSF-Vathauer Anrtriebstechnik spoza Niemiec, stosuję się odpowiednie lokalne zasady i warunki sprzedaży odpowiedniego partnera.