Przyrząd do przełączania taktu DTSG

Cyfrowy przyrząd do przełączania taktu DTSG to oszczędne rozwiązanie do zastosowania w waszych urządzeniach przenośnikowych w zakresie dokładnego taktowania silników asynchronicznych