Energia z powietrza

Deputowany do Bundestagu, Christian Haase rozmawia w MSF Vathauer na temat bezprzewodowego przesyłania energii

Dyrektor zarządzający Karl-Ernst Vathauer: „Właśnie zastosowanie IKT pozwala firmie produkcyjnej nadzorować i sterować zapotrzebowaniem na energię i jej zużyciem. Dopiero ta transparentność daje nowe możliwości w optymalizowaniu użycia zasobów przez połączenie specjalistycznej wiedzy z zakresu automatyzacji i zarządzania energią. Nastąpi drastyczna poprawa oszczędności zasobów i efektywności energetycznej w produkcji.” W tym celu muszą jednak zostać opracowane inteligentne i innowacyjne rozwiązania, które wizję Przemysłu 4.0 uczynią możliwą do realizacji.
 
Decydującym czynnikiem w realizacji Przemysłu 4.0 jest przejście od sterowania centralnego w urządzeniach produkcyjnych, powszechnie dziś obecnego, do sterowania decentralnego, w którym obrabiany element niesie ze sobą informacje dotyczące jego obróbki. Poprzez innowacyjne rozwiązania w decentralnej technice napędowej firma MSF Vathauer już od kilku lat rozwija technologie dla fabryki przyszłości, która będzie pracować modułowo, elastycznie i w sposób samozorganizowany.
 
Możliwe, że to decentralne sterowanie dzięki systemom wbudowanym (Embedded Systems), a więc systemom mikroelektronicznym będzie dysponowało własną zdolnością obliczeniową, czujnikami i aktywatorami i samo będzie z kolei wbudowane w większe systemy czy przedmioty. Jeżeli dodatkowo wyposaży się takie wbudowane systemy w bezprzewodowe interfejsy komunikacyjne i jednoznaczną identyfikację oraz da się im zdolność łączenia sieciowego przez te interfejsy z innymi systemami w łańcuchu wartości dodanej, to mówi się o nich, że są systemami cyber-fizycznymi. Składniki i komórki nerwowe Przemysłu 4.0.
 
Komfort obsługi, bezpieczeństwo produktu, ergonomia i dostępność to kilka argumentów, które przemawiają za użyciem bezprzewodowych systemów przesyłu energii. Postępująca miniaturyzacja komponentów sensorycznych, wykonawczych i mechatronicznych, która wymaga elastycznego i równocześnie wysoce dostępnego zasilania w energię jest ogromną siłą napędową dla tej technologii.
 
Aspekt ten ma szczególnie duże znaczenie przy transmisji energii do jednostek ruchomych. Rezygnacja z kabli ciągnionych, wzgl. szyn prądowych nie tylko zwiększa bezpieczeństwo systemów, również konfiguracje otrzymują wyższą dynamikę i dodatkowe stopnie swobody.
 
Aby szybciej, efektywniej i bardziej elastycznie kształtować przebiegi pracy, systemy cyber-fizyczne (CPS) również muszą się ze sobą komunikować podczas inteligentnej produkcji i zależnie od wykonania muszą przejmować funkcje sensoryczne i aktywacyjne – do czego potrzebują energii. Transmisja bezprzewodowa jest tutaj zaletą: Nie jest podatna na zużycie w porównaniu do łańcuchów kablowych i nie ma żadnego kabla zakłócającego, który szkodziłby mobilności CPS.
 
Christian Haase był zachwycony pracami badawczymi firmy w obszarze efektywności energetycznej i już dostępnego, inteligentnego rozwiązania automatyzacyjnego „MONO-SWITCH Field Drive System® Even Thinking”, które w zeszłym roku zostało wielokrotnie wyróżnione nagrodami.
 
Christian Haase dodał: „Cieszę się i jestem dumny, że wspaniała praca badawcza firmy MSF Vathauer z naszego regionu została również doceniona przyznaniem nagród ponadregionalnych. Wysiłki firmy w kierunku tworzenia technologii efektywnych energetycznie i oszczędzających zasoby są modelowe!”.
 
Karl-Ernst Vathauer przedstawił w trakcie rozmowy przyszłe możliwości zastosowań i implementacji w istniejących produktach firmy. W szczególności wyraźnie podkreślono, jakie innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu energią należy stworzyć, by móc zrealizować koncepcję Przemysłu 4.0 i umożliwić większą oszczędność zasobów i zwiększyć efektywność energetyczną.

Karl-Ernst Vathauer w trakcie spaceru po firmie pokazał deputowanemu do Bundestagu, Christianowi Haase, jak realizuje w firmie aspekty efektywności energetycznej i oszczędności zasobów

PresseBox) (Detmold, 29.10.2014 r.) Temat efektywności energetycznej również odgrywa ważną rolę w obszarze Przemysł 4.0. Istotne systemy cyber-fizyczne (CPS) muszą być cały czas zasilane wystarczającą energią do pracy czujników, elementów wykonawczych i funkcji transmisji danych, by móc komunikować ze sobą technologie produkcyjne i internetowe. Deputowany do Bundestagu, Christian Haase widzący swe priorytety pracy m.in. w obszarze polityki energetycznej i dot. środowiska, w trakcie odwiedzin firmy MSF Vathauer w Detmold zapoznał się z tematem efektywności energetycznej w obszarze Przemysłu 4.0 i z innowacyjnymi technologiami i opracowaniami firmy w tym zakresie.

Karl-Ernst Vathauer zeigte dem Bundestagsabgeordneten Christian Haase beim Unternehmensrundgang, wie er in seinem Unternehmen die Themen Energieeffizienz und Ressourceneinsparung umsetzt

Dyrektor zarządzający Karl-Ernst Vathauer: „Właśnie zastosowanie IKT pozwala firmie produkcyjnej nadzorować i sterować zapotrzebowaniem na energię i jej zużyciem. Dopiero ta transparentność daje nowe możliwości w optymalizowaniu użycia zasobów przez połączenie specjalistycznej wiedzy z zakresu automatyzacji i zarządzania energią. Nastąpi drastyczna poprawa oszczędności zasobów i efektywności energetycznej w produkcji.” W tym celu muszą jednak zostać opracowane inteligentne i innowacyjne rozwiązania, które wizję Przemysłu 4.0 uczynią możliwą do realizacji.
 
Decydującym czynnikiem w realizacji Przemysłu 4.0 jest przejście od sterowania centralnego w urządzeniach produkcyjnych, powszechnie dziś obecnego, do sterowania decentralnego, w którym obrabiany element niesie ze sobą informacje dotyczące jego obróbki. Poprzez innowacyjne rozwiązania w decentralnej technice napędowej firma MSF Vathauer już od kilku lat rozwija technologie dla fabryki przyszłości, która będzie pracować modułowo, elastycznie i w sposób samozorganizowany.
 
Możliwe, że to decentralne sterowanie dzięki systemom wbudowanym (Embedded Systems), a więc systemom mikroelektronicznym będzie dysponowało własną zdolnością obliczeniową, czujnikami i aktywatorami i samo będzie z kolei wbudowane w większe systemy czy przedmioty. Jeżeli dodatkowo wyposaży się takie wbudowane systemy w bezprzewodowe interfejsy komunikacyjne i jednoznaczną identyfikację oraz da się im zdolność łączenia sieciowego przez te interfejsy z innymi systemami w łańcuchu wartości dodanej, to mówi się o nich, że są systemami cyber-fizycznymi. Składniki i komórki nerwowe Przemysłu 4.0.
 
Komfort obsługi, bezpieczeństwo produktu, ergonomia i dostępność to kilka argumentów, które przemawiają za użyciem bezprzewodowych systemów przesyłu energii. Postępująca miniaturyzacja komponentów sensorycznych, wykonawczych i mechatronicznych, która wymaga elastycznego i równocześnie wysoce dostępnego zasilania w energię jest ogromną siłą napędową dla tej technologii.
 
Aspekt ten ma szczególnie duże znaczenie przy transmisji energii do jednostek ruchomych. Rezygnacja z kabli ciągnionych, wzgl. szyn prądowych nie tylko zwiększa bezpieczeństwo systemów, również konfiguracje otrzymują wyższą dynamikę i dodatkowe stopnie swobody.
 
Aby szybciej, efektywniej i bardziej elastycznie kształtować przebiegi pracy, systemy cyber-fizyczne (CPS) również muszą się ze sobą komunikować podczas inteligentnej produkcji i zależnie od wykonania muszą przejmować funkcje sensoryczne i aktywacyjne – do czego potrzebują energii. Transmisja bezprzewodowa jest tutaj zaletą: Nie jest podatna na zużycie w porównaniu do łańcuchów kablowych i nie ma żadnego kabla zakłócającego, który szkodziłby mobilności CPS.
 
Christian Haase był zachwycony pracami badawczymi firmy w obszarze efektywności energetycznej i już dostępnego, inteligentnego rozwiązania automatyzacyjnego „MONO-SWITCH Field Drive System® Even Thinking”, które w zeszłym roku zostało wielokrotnie wyróżnione nagrodami.
 
Christian Haase dodał: „Cieszę się i jestem dumny, że wspaniała praca badawcza firmy MSF Vathauer z naszego regionu została również doceniona przyznaniem nagród ponadregionalnych. Wysiłki firmy w kierunku tworzenia technologii efektywnych energetycznie i oszczędzających zasoby są modelowe!”.
 
Karl-Ernst Vathauer przedstawił w trakcie rozmowy przyszłe możliwości zastosowań i implementacji w istniejących produktach firmy. W szczególności wyraźnie podkreślono, jakie innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu energią należy stworzyć, by móc zrealizować koncepcję Przemysłu 4.0 i umożliwić większą oszczędność zasobów i zwiększyć efektywność energetyczną.

Karl-Ernst Vathauer w trakcie spaceru po firmie pokazał deputowanemu do Bundestagu, Christianowi Haase, jak realizuje w firmie aspekty efektywności energetycznej i oszczędności zasobów

PresseBox) (Detmold, 29.10.2014 r.) Temat efektywności energetycznej również odgrywa ważną rolę w obszarze Przemysł 4.0. Istotne systemy cyber-fizyczne (CPS) muszą być cały czas zasilane wystarczającą energią do pracy czujników, elementów wykonawczych i funkcji transmisji danych, by móc komunikować ze sobą technologie produkcyjne i internetowe. Deputowany do Bundestagu, Christian Haase widzący swe priorytety pracy m.in. w obszarze polityki energetycznej i dot. środowiska, w trakcie odwiedzin firmy MSF Vathauer w Detmold zapoznał się z tematem efektywności energetycznej w obszarze Przemysłu 4.0 i z innowacyjnymi technologiami i opracowaniami firmy w tym zakresie.